Jernoxid/E172

Naturlig forekommende pigmenter fra jern, som kan være gule, røde, oransje, brune eller svarte.