Stivelse

Brukes som bindemiddel og desintegreringsmiddel i formuleringen av tabletter og andre faste doseringsformer.