B6-vitamin

Det bidrar til en normal energiomsetning og metabolisme av protein og glykogen, som hjelper til med å bryte ned proteinene i maten du spiser.