Kolin

Et vannløselig essensielt næringsstoff som er nært beslektet med B-vitaminene. Kolin bidrar til en normal omsettning av fett og vedlikeholdelsen av en normal leverfunksjon.