Distarch Phosphate

Naturlig avledet plantestivelsesderivat som kan hentes f.eks. fra ris, mais eller tapioka. Det fungerer som et antiklumpemiddel, absorberende og bindemiddel i kosmetikk.