Inositol

Et vannløselig vitaminlignende næringsstoff som har flere synergier med B-vitaminene.