PEG-4 Rapeseedamide

Vegetabilske fettsyrer fra rapsolje. Brukes som fortykningsmiddel, surfaktant/vaskemiddel og emulgator.