Sodium Chloride/Natriumklorid

Det vi kjenner som salt. Brukes som et naturlig konserveringsmiddel og hemmer sopp- og bakteriedannelse i produktet.