Sodium PCA

Naturlig avledet kondisjoneringsmiddel.