Titandioxid/E171

Naturlig forekommende mineral brukt som et hvitt fargepigment.