Vaccinium Myrtillus Aroma

Naturlig aroma fra blåbær, brukt i Hair Formula Gummies for Men.